Cream Lip Butter

$ 49.00
$ 49.00
INTENSE NOURISHING: Rich in oils, waxes and nourishing shea butter, this balm is a source of lasting...
Cream Lip Butter

Cream Lip Butter

$ 49.00

Cream Lip Butter

$ 49.00

PRODUCT DETAILS